wt.. lip 23rd, 2024

Polskie prawo przewiduje podstawową ochronę własności intelektualnej, może być to przykładowo znak towarowy firmy, logo, nazwa.

Warto jednak pamiętać, że może być to ochrona niewystarczająca, zwłaszcza w przypadku sporu z firmą, która dokonała rejestracji marki w Urzędzie Patentowym, który zapewnia dużo większą ochronę.

Ochrona marki i logotypów przedsiębiorstwa

Zakres ochrony niezarejestrowanej marki

Podstawowa ochrona własności intelektualnej często dotyczy działalności lokalnej, może być to sprzedaż towarów czy też oferowanie usług. Obecnie, kiedy większość firm posiada swoje strony internetowe, projektuje logo, poszukuje ciekawych nazw dla swoich produktów, ochrona własności intelektualnej staje się coraz bardziej potrzebna. Strony internetowe posiadają swoje logo, charakterystyczną kolorystykę, co możemy chronić zgłaszając znaki graficzne do Urzędu Patentowego RP.

W przypadku podstawowego zakresu ochrony mówimy o przepisach kodeksu cywilnego, ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz ustawie dotyczącej prawa autorskiego. Jednak przepisy znajdujące się w tych ustawach nie zawsze są precyzyjne. Dlatego w przypadku sporu przedsiębiorca, który jako pierwszy zaczął używać danej nazwy, uważa że jest właścicielem danej marki, może mieć problem z udowodnieniem tego przed sądem. Dlatego, aby się upewnić, warto dokonać rejestracji w Urzędzie Patentowym. Dużą pomocą może być rzecznik patentowy, który za pewnym wynagrodzeniem pomoże nam przejść przez wszystkie etapy. Jest to istotne, ponieważ należy sprawdzić, czy znaki graficzne oraz nazewnictwo towarów, nazwa firmy nie kolidują z wcześniej zarejestrowanymi. Może to dotyczyć przykładowo podobieństwa logo, znaku graficznego, czy też możemy spotkać się z odmową w przypadku, kiedy nazwa dotyczy potocznego nazewnictwa towarów oferowanego w danej branży.

Ciekawy artykuł, który porównuje stopień ochrony marki, znajdziemy na stronie https://business-relations.pl/bez-kategorii/czy-ochrona-niezarejestrowanej-marki-jest-wystarczajaca/. Warto pamiętać, że podstawowa ochrona jest wystarczająca w przypadku, kiedy w branży istnieje niska konkurencyjność, jednak w przypadku kiedy pojawi się nowa firma, która zarejestruje określone nazwy czy znaki graficzne, wówczas może zablokować sprzedaż określonych towarów firmie, która jako pierwsza wprowadzała je na rynek.